Bệnh án

Hồ sơ bệnh án là những giấy tờ có liên quan trong quá trình điều trị bệnh tại Bệnh viện. Hồ sơ bệnh án phục vụ cho công tác chẩn đoán bệnh, theo dõi diễn biến của bệnh, đánh giá chất lượng điều trị và có giá trị về pháp lý.

Để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của bệnh nhân, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh sẽ cung cấp thông tin tóm tắt hồ sơ bệnh án nếu bệnh nhân yêu cầu, trừ một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ bệnh án của người bệnh khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Minh Anh sẽ được bảo mật, đảm bảo quyền riêng tư theo đúng quy định của pháp luật.

Form hồ sơ bệnh án ban hành kèm theo Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/09/2001 của Bộ Y tế. Nhằm thống nhất biểu mẫu hồ sơ bệnh án, sổ sách ghi chép trong bệnh viện, Bộ Y tế đã ban Mẫu hồ sơ bệnh án dùng trong bệnh viện được sử dụng chung cho các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện). Riêng các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành do yêu cầu chuyên sâu có thể bổ sung một số nội dung cần thiết vào các mẫu sau khi được Bộ Y tế phê duyệt.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
1
Bạn cần hỗ trợ?